Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απεργία - Αποχή από την αξιολόγηση

    Η ΑΔΕΔΥ προκηρύξε απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.
     Καλεί τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες να αναλάβουν την ευθύνη να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα αποσταλούν στους εργαζόμενους και τα ίδια να τα επιστρέψουν στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.


Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Έρευνες Ελεγκτών

Η νέα ανακοίνωση του συλλόγου αφορά τις έρευνες κλιμακίου ελεγκτών για υποθέσεις που είχε χειριστεί Διευθυντής του Δήμου.