Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.

Με σημερινή εγκύκλιο του ΥΠΕΣ παύουν οι ειδικές άδειες και οι άδειες ειδικού σκοπού από την 1η Ιουλίου.
Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.


http://seda.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ.pdf