Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο.

http://seda.gr/wp-content/uploads/2020/05/6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14.pdf