Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018


Ίδε ο υιός του θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Για να ακολουθήσει αύριο " η ζωή εν τάφω" και το " ω γλυκύ μου έαρ γλυκύτατο μου τέκνο."